Standardside

Besluttet på generalforsamlingen 2017

Følgende blev besluttet på generalforsamlingen 11-02-2017

"Dansk shire horse society nedlægges på det tidspunkt hvor der bliver dannet en ny fælles shireforening for alle i Danmark, bestående af medlemmer fra begge de to eksisterende shireforeninger: ”Foreningen for shireavl Danmark” og ”Dansk shire horse society.” Foreningens eventuelle formue og aktiver overdrages til den nye shireforening.
Nedlæggelse af foreningen kan kun træde i kraft hvis ”Foreningen for shireavl Danmark” er nedlagt og der bliver dannet en ny fælles shireforening i Danmark inden 01-08-2017 med stambogsføring af ”The Shire Horse Society”

"Dansk Shire Horse Society" håber at medlemmer og bestyrelsen i "Foreningen for shireavl Danmark" også vil stemme for at nedlægge deres foreningen. Så kan der blive dannet en helt ny Shire forening for alle i Danmark som begge bestyrelser også havde aftalt på mødet med SEGES i efteråret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling 2014

Mødereferat

Dagsorden

 • Valg af ordstyrer og evt. stemmetællere
 • Formandens beretning.
 • På valg: Næstformand; Tom Saabye (modtager genvalg)                                  Kasser; Henrik Albiniussen (modtager genvalg)
 • Regnskab 2013.
 • Shire Horse Society show 2013.
 • Shire Horse Society show 2014.
 • Roskilde dyrskue 2014.
 • Aktivitetsplan 2014
 • Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 • Nyt fra stambogsføreren. 
 • Evt.

 

Referat

 • Sten valgt til ordstyrer. Morten og Jesper blev valgt til stemmetællere.
 • Der har de sidste par år været afmatning i både tilgang af heste og medlemmer, dog har foreningen sidste år fået flere nye medlemmer. Der har været en del aktiviteter i foreningen i 2013. I foråret et arrangement hos Skovlysshire, med fokus på kørsel. Samt et åbent hus arrangement. På Roskilde Dyreskue var der deltagelse af 4 showheste alle 2 år, samt 7 opvisningsheste, rigtig flot med så mange shireheste. Årets shireshow i Sorø havde deltagelse af 18 showheste samt opvisningsheste, miniatureheste og GD hunde en rigtig god dag med mange besøgende. Der var bla. besøgende fra Tyskland, Holland og Sverige. Foreningen stillede hest til et hundeshow på Fyn, hvor dommeren skulle komme ridende ind på en stor hest. Der blev også stillet Shireheste til 2 arrangementer i Land og Fritid i Bårse, alle disse arrangementer var en stor succes og der var rift om at prøve en ride eller køretur. Foreningen afholdt også en fællestur til det Hollandske Shireshow. Til den årlige julefrokost var der stor tilslutning, da 2/3 dele af medlemmerne mødte op.
 • Både Henrik og Tom blev genvalgt uden modkandidater.
 • Henrik gennemgik 2013 regnskabet. Der var et underskud på 7.000 kr. hvilket også var forventet da foreningen betalte halvdelen af udgifterne til låneboksene, samt betalte for et billede med ramme til alle udstillede heste på årets show. Der var ingen spørgsmål til årets regnskab, dog var der enighed om at årets shireshow, som hovedregel ikke skulle give underskud. Der blev valgt en bilags kontrollant, valgt blev Kristina.
 • Det var et godt besøgt show med 18 udstillere, 2 fra Sverige, især 2 års klassen og vallak klassen var godt besat. Der var en del andre indslag, rideklasser, væddeløb, trækheste, miniatureheste og hunde. Årets show gik rigtigt godt, dog kunne der godt bruges flere hjælpende hænder.
 • Showet 2014 skal afholdes et andet sted end på Husbjerg, da stedet er til salg. Der ledes lige nu efter et egnet sted på Sjælland, bestyrelsen har flere forskellige steder i kikkerten. Showet tænkes at afholdes efter samme koncept som 2013 med mange aktiviteter ud over fremvisning af heste. Bestyrelsen beslutter hvilke udstyr foreningen skal købe af Husbjerg, som ejer flagallé, borde/bænkesæt, telte, flag mm.
 • Foreningen tager bolden op efter Jesper og Signe, som har afholdt de sidste års show på Roskilde dyreskue. Der var enighed om at fortsætte med et riddershow, skriv til dyreskueledelsen om indhold af showet skal være dem i hænde senest d 10-2. Annika og Henriette laver dette skriv og finder deltager, samt laver træningsdage og planlægning til showet.
 • Der planlægges en træningsdag med fælles aktiviteter i foråret. Der arrangeres en fællestur med heste til Krenkerup Gods i Juni. Åbent hus hos Skovlysshire d 23-august. Ride/køre stævne i efteråret. Det forsøgs at lave en tur til en udenlands avler. Årets julefrokost bliver d 29-11.
 • Forslag til ændring af vedtægterne vedrørende fremvisning af hingste. Nuværende ordlyd ændres fra at hingste skal bære stangbid til at hingste skal bære bid, forslaget vedtaget. Clydesdale foreningen fremsatte et forslag om at komme med i foreningen. Ingen havde noget imod dette. Clydesdale foreningen vender tilbage omkring dette. Der blev forslået at foreningen fik en forretningsordfører, dette blev vedtaget og Sten blev valgt.
 • Ayoe er blevet stambogsfører. Der vil snarest komme noget på hjemmesiden omkring dette, priser på registreringer vil også komme på hjemmesiden. Der har været en del problemer med at få klare regler fra det Engelske Society omkring aftegn på hingste, der stilles til kåring. Formanden prøver at få klarhed over dette på det årlige møde i England ved årets Spring show. Hingstekåringerne skal ligge i februar eller marts, som de gør i England, så englænderne vil sende dommer for deres regning herover. Foreningen har dog ikke modtaget yderligere information eller dato for dette.
 • Kontingentet fastholdes på 250 kr. for enkeltmedlemskab og 400 kr. for familiemedlemskab.
 • Det påtænkes at lave en stand omkring shirehesten ved Roskilde dyreskuet, der skal laves en folder om Shireheste. Kitt laver forslag til folder.
 • Generalforsamlingen blev afhold i god ro og orden.

Generalforsamling 2014

Hej alle,

 

så er generalforsamlingen overstået. Det skete med god stemning og mange interesserede i, at deltage i vores opvisninger. Vi er oppe på 18 ryttere og 3 vogne, men desværre er der ikke plads til os til Roskilde Dyrskue i år. Der arbejdes på andre arrangementer. Hvis du har forslag eller har lyst til, at deltage, så giv endelig besked. På grund af travlhed, er vi kommet lidt sent i gang med opdatering af hjemmesiden, men referat fra genf. forsamling og aktivitetsplan, er på vej. Foråret er godt igang og vi arbejder pt. på et forårsarrangement, samt et nyt sted til vores show. I næste uge tager vi på "location tour " og har flere mulige emner, så vi kan holde det bedste show for både medlemmer og publikummer. Mere nyt så snart som muligt.

Generalforsamling 2014

SÅ er det tid til den årlige generalforsamling, det bliver d 8-februar-2014 kl. 13.00 på Lange Løng 29, 4180 Sorø. Håber at mange af jer vil møde op og være med til at skabe den forening som i ønsker.

Referat fra bestyrelsesmøde 2013

18-02-2013
Så er referatet fra bestyrelsesmødet lagt på siden, se under bestyrelse eller brug linket her, ved at trykke på overskriften referat

Kære medlemmer,

 

Så er et nyt år startet og som sædvanlig er generalforsamlingen første punkt i foreningen. Der var mødt 21 personer, hvilket var et super godt fremmøde, synes jeg. Det viser, at folk har lysten til at mødes og viser interesse for foreningen. I år var der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, som ikke ønskede genvalg. Kate, Inge, Elise og Lilian har alle gennem årene gjort et kæmpe arbejde for foreningen – førstnævnte bl.a som grundlægger af foreningen. En stor tak til disse 4, som har været med til at gøre foreningen til det, den er i dag.Til ny formand for foreningen blev undertegnede valgt, hvilket jeg blev meget glad og stolt over. Jeg anser jobbet som formand lidt som at føre en stor færge. Det kan godt være, at styrmand og kaptajn styrer færgen, men de kommer ingen vegne uden maskinfolk til at holde maskineriet gående og kok + cateringbesætning til at sørge for forplejning og sikkerhed for passagererne. Det er en helhed, hvor alle skal spille sammen og ikke mod hinanden.

Vores lille forening står som alle andre ( avls )foreninger over for nogle forskellige udfordringer, bl.a dalende medlemstal og uro blandt medlemmerne. De 2 ting afhænger i høj grad af hinanden, men medlemstallet er også  konjunkturbestemt – der har været økonomisk krise  i flere år nu og folk sparer, hvor de kan. ( Derfor er det faktisk rigtig glædeligt, at der ventes 6 føl i foreningen i år ). Ændringen i konjunkturen må vi bare vente på. Men foreningen må have fokus på, at fastholde så mange medlemmer som muligt og stadig promovere vores heste, så potentielle medlemmer får øjnene op for dem. Der er ikke råd/lyst til at tabe medlemmer i svinget. Det er foreningen for sårbar til. Til gengæld kan det også være en fordel, at vi ikke er mange, for så kan der hurtigere føres ændringer igennem. Hvordan gør vi så det? Det gør vi først og fremmest ved, at foreningen fremstår som en nødvendig del af det, at have en Shire hest. Som et samlende punkt, et ”fyrtårn i mørket”, som ved hjælp af tydelige mål og regler, samt respekt for hinanden tilgodeser så mange medlemmers behov som muligt på demokratisk vis. Avlere er afhængige af ryttere og kuske og omvendt og i avlsforeninger for rideheste, har man længe været klar over dette. Der er plads til alle i vores forening, som har lyst til at være en del af et fællesskab og opfører sig ud fra det, selvom det også betyder, at man indimellem må bøje sig for flertallet. Fællesskab er nøgleordet. Foreningen er demokratisk opbygget, hvor flertallet bestemmer, hvad der skal ske. Der er brug for alle medlemmer og det er ikke kun bestyrelsen, som har et ansvar her. Alle har et ansvar og bør også tage ansvar.  Det vil sige, at man i mindre grad læner sig tilbage og tænker: Hvad får jeg ud af mine 250 kr, som jeg betaler i kontingent, men i højere grad skal tænke: Hvad kan jeg bidrage med , efter jeg har betalt mine 250 kr ( Helle Thorning kunne ikke have sagt det bedre ). Altså, mere handling og mindre snak og jo, vi skal både betale kontingent OG bidrage yderligere. Med hvad? Det kunne være forslag til aktiviteter, positiv og glad stemning, også selvom man er uenig på flere punkter. At et medlem ”lægger låg på”, hvis man kan mærke, at en person er på vej til at køre en stemning unødigt op. At man en gang imellem tænker: behøver jeg tage denne kamp og kigger ud over sin egen komfort zone og sluger nogle kameler, når tingene ofte i sidste ende alligevel går som ønsket. Vi ønsker alle anerkendelse for vores indsats, men kun meget få kan rent faktisk anerkende andre, derfor hænger vi ofte fast i dyndet. Skal DU være den næste, der bryder mønsteret? Det er mit håb, at vi kan indføre denne ”sociale kvalitet” og på den lige overståede generalforsamling, som i øvrigt var den længste i mange år, blev der talt rigtig meget om netop det her med fællesskab og loyalitet i foreningen og der var flere forslag til nye sociale arrangementer, som omtales i referatet fra gen. forsamlingen. Det giver sgu håb for fremtiden. Hvad siger i? Skriv gerne til mig eller andre i bestyrelsen. Skal vi indføre ”Årets medlem”, som en særlig belønning til den/de, der gør noget ekstraordinært for det sociale? F.eks. 1 års kontingentfrihed, indtil den næste skal udnævnes? Eller noget andet? Kom gerne med ideer.

Vores forening er en direkte underafdeling af den engelske moderforening med ganske få undtagelser og vores godkendte hingste og stambogsførte hopper må avle over hele verden uden begrænsninger. Det er af allervigtigste betydning, da racen antalmæssigt er lille i alle lande ( bortset fra UK ) og handles over grænserne i stor stil og foreningens logo er et brand, som når man viser det i udlandet, giver imødekommenhed og automatisk respekt hos ligesindede.

 

Til sidst vil jeg ønske jer et rigtig godt forår til vi ses – nogle af os til Spring Show i marts. Glæder mig til alle vores arrangementer, hvad enten det er i Roskilde eller Sorø eller hos medlemmerne. Bedste hilsner - Ayoe