Referater

Referat fra generalforsamlingen 8/2 2013

Så var det tid til vores årlige generalforsamling. Der var mødt 21 medlemmer. Valgt til ordstyrer, blev Kitt Andersen. Valgt til stemmetællere blev Per Albiniussen og Elise Kristensen. Kate fremlagde årets beretning. Om vores gode arrangement og ridetur/plaiting i maj. Om vores show og tilhørende super fest og træningsdage, samt om julefrokosten. Året indebar nogle ændringer på Husbjerggård, men der er altid åbent for foreningen og dens medlemmer. Antallet af ( Shire ) heste på verdens plan er på vej ned, det er dyrt at holde Shire hest. Vi skal stå sammen og holde gejsten oppe.

Regnskabet blev godkendt og der er et pænt overskud. Der blev talt om at investere i brugte rejsestalde og det aftaltes, at 10.000 kunne vi bruge, hvis der skulle dukke noget op. Ellers halverer vi hesteejernes udgifter til bokse til showet i år.

På valg var: Kate, Elise, Lilian og Inge. Ayoe blev valgt til formand, Henriette til sekretær og Kitt A og Christina som alm. bestyrelsesmedlemmer.

Ayoe takkede for valget og talte om, at stå sammen om foreningen, være loyal over for foreningen og være fælles om tingene. Alle skal bidrage til en god stemning. Foreningen har klare mål og regler, som gør det nemt at behandle forskellige emner. Alle arrangementer udenfor foreningen, som konkurrerer med foreningens avlsbestemmelser, kåringer, etc., anses for at modarbejde foreningens interesser. Foreningen er demokratisk og flertallet bestemmer. Det blev bestemt, at bygge bro til dansk forening og ridegrupper gennem invitation til vores arrangementer.

Der var forslag om, annoncering i Hest og Rytter. Der skal bruges flere hjælpere til årets show. Husbjerggård vil stå for alt vedr. forplejning, men der skal bruges praktiske hænder. Mange meldte sig. Der var forslag om stutterinavne/links på sidste side i program. Forslag om, at folk sender de kommentarer, som man vil have skal siges om éns heste, når de er i showringen. Forslag om titlen Reserve Champion skulle indføres. Det er en fejl, at den ikke er nævnt. Gælder også Champion Foal. Skal med.

Som følge af den lange, gode snak vedrørende fællesfølelse, loyalitet og personlig opførsel, var der stemning for, at alle skal kunne deltage i de arrangementer, som arrangeres med racen, også personlige arrangementer ellers må foreningen stå for det.

I forbindelse med Roskilde Dyrskue 2013, skal folk selv tilmelde de heste, de vil udstille på dyrskuets hjemmeside.

Aktivitetsplanen blev gennemgået. Nye tiltag er en markvandring, samt evt bustur. Se under "Arrangementer".

Stambogsføreren fortalte, at al registrering sker i hht. de engelske regler. Husk ejerskifte, ellers kan hesten ikke få registreret afkom/udstilles på show.

Kate blev udnævnt til æresmedlem for hendes mangeårige engagement og grundlægning af foreningen. Modtog en buket blomster. Ayoe modtog "vandre" planche fra 1956 med retningslinier for Shirens udseende i dag ( foreningens avlsmål ). Disse retningslinier blev udarbejdet af "the Few", som var 5 avlere, der på det tidspunkt stod sammen om at videreføre avlsarbejdet. Der findes kun 3 af disse plancher.